rueпортал словник ґазета ґраматика

Каждоє лїто у Пряшові фунґує русинська лїтня школа (відео)

Каждоє лїто у Пряшові фунґує русинська лїтня школа (відео)

В юнію-місяцю вже подовж 10 рокув у Пряшові при институті русинського языка и културы Пряшовського універзитета фунгує русинська літня школа. На сесь час туй куртый курс ошколованя з русиністикы пройшло верьх 200 студентув як из США и Канады, так и з Словакії, Мадярщины, Польшы, Украйины та другых штатув Європы.

Директорков школы є професор Анна Плішкова. Слухачі школы слухавуть лекції з русиньского языка, котрі по-англійськы читали асіст. проф. Др. Е. Будовська, мґр. Марек Ґай, а по-русиньскы ‒ пгДр. К. Копорова, ПгД.; лекції из русинської исторії: по-анґлійськы ‒ проф. Др. П. Р. Маґочій, по-русиньскы ‒ доц. Др. В. Фенич, к.н.; лекції русиньскої етноґрафії: ассоц. Проф. Др. П. Крафчік – по-анґлійськы, мґр. В. Падяк, к. н. – по-русиньскы.

У рамках занять учасникы школы нащивлявуть много културно-историчных памняток Словакії, поязаных из проживаньом и исторійов русинув. Кроме того, проводять ся практичні занятя из етнографії: русинської народної хореографії и співÿв, а также мальованя писанок.

Єдна з студенток з Украйины, котрÿй такой пощастило были єї учасницьов, вповіла:

  • Атмосфера там была дуже добродушнов. Мы фурт комуніковали з американськыма колегами, они много звідали нас, мы – їх. Пан Маґочій (дітищом котрого є ся школа) наблюдав за процесом ошколованя, помагав нам у всьому. Мусиме вповісти за занятя Кветіславы Копорової. Атмосфера на них была просто перфектнов. За сесі три тыжні мы дустали знань и емоцій за добрый рук. Кроме того, хочеме подяковати нашому земляку, уродженцьови Мукачова, Алексу Ровту, без фінансової пудпоры котрого мы бы не были в Пряшові. Именно пан Ровт выділив гроші на нашоє научаня у русинськÿй літнюй школі.

В кунци ошколованя слухачі літньої школы здавуть тесты и серенчливо навертавуть ся домув, каждый у державу, в котруй проживає.

10 рокÿв русинкÿй лїтнюй школї (2019 рÿк)


  • Інформацію за XI рочник Мижинародної лїтньої школы русинського языка й културы мож найти за удкликуваньом: unipo.sk
Далші статї из катеґорії Відеа читайте за удкликованьом
Реклама