rueпортал словник ґазета ґраматика

Курта істōрія: село Драчино

Курта істōрія: село Драчино

Драчино – село пӯд Свалявōв, у якōму люднōсть дōсігат почти 1000 чōлōвік. Айбо давно у сьōму селі жило дуже мало Русинӯв, а май велика часть людности были Нїмцї тай Словакы.

Вшидко ся зачинат из того, ож у 1807. рōцї ґрōф Шенборн зачинат кликати Словакӯв и судетськых Німцїв поселити ся в Пӯдкарпаті.

У 1827. рōцї по позыву барона у Драчинї поселили ся перві фамілії судетськых Німцїв лїсорубӯв. Німицькі майстры, лісорубы также мігровали сюды из другых реґіōнӯв, приміром, Галичины.

Як туй міняла ся люднōсть?

У 1869. рōцї у селі жило 173 чōлōвік,
– 1880. – 163 чōлōвік;
– 1890. – 212 чōлōвік;
– 1990. – 224 чōлōвік;
– 1910. – 298 чōлōвік;
– 1921. – 312 чōлōвік;
– 1930 – 369 чōлōвік;
– 1941. – 495 чōлōвік;

Оснōвнї народы, кōтрі засиляли село были Німцї и Словакы. Меншинōв были Русины, Мадяре и Євреї. Наведу статістику:
– 1880. – Русинӯв – 8 чōлōвік, Мадярӯв – 4 чōлōвік, Євреїв – 7 чōлōвік;
– 1910. – Русинӯв – 18 чōлōвік, Маядрӯв – 15 чōлōвік, Євреїв - 7 чōлōвік;
– 1921. – Русинӯв – 25 чōлōвік, Мадярӯв – 3 чōлōвік, Євреїв – 5 чōлōвік;
– 1930. – Русинӯв – 13 чōлōвік, Євреїв – 7 чōлōвік;
– 1941. – Русинӯв – 64 чōлōвік, Мадярӯв – 20 чōлōвік, Євреїв – 7 чōлōвік;

Ги видите, число Євреїв, майже фурт было єднакоє. У 1941. рōцї Русины уже были другі по числу людности.

У 1863. рōцї туй построили католицьку цирькōв с. Трōйцї.

У книжцї Шиповича и Кōзаря «Свалявщина – історичні нариси», споминат ся, ож про тых Німцїв лїсорубӯв ґрōф выдїлив 15 міст для хыж (опшарь). Вшидка терітōрія поселення – 19 гōльдӯв земли. За хоснованя землі платили 14 форинтӯв 35 крейцерӯв из каждōй хыжі.

Споминат ся ищи дуже важна архівна информація у сїй книжцї, ож 1880. рōцї у Драчинї было 33. хыж, а вшидко людности 164. чōлōвік, кōтрі мало 140. гōлӯв рогатōй худобы, 8. свинь тай 5. вуликӯв.

Нагадати ся треба про переписы за 1941. рӯк. Вшидко людности тоды было 495 чōлōвік из них 239 – люди, а 256 – жоны. За народностями:
– Нїмцїв – 348 чōлōвік;
– Русинӯв – 64 чōлōвік;
– Словакӯв – 56 чōлōвік;
– Мадярӯв – 20 чōлōвік;
– Євреїв – 7 чōлōвік;

За реліґійōв: 426 католикы, 59 греко-католикы, 2 реформаторы, 1 баптїст тай 7 юдийів.

У 1993. рōцї у Драчинї зачали муровати монастырь с. Кирила и Мифōдія.

На останок напишу, які назвы села хосновали ся другыми бисїдами. Німицька Dorndorf, мадярська Újtövisfalva, чеська Dračiny.

За ōдкликованьом – далші матеріалы из ціклу «Курта істōрія»

Далші статї из катеґōрії «Курта істōрія» читайте за удкликованьом
Реклама