rueпортал словник ґазета ґраматика

На порогу нової декады, авадь што дав Руснакам 2020. рук

На порогу нової декады, авадь што дав Руснакам 2020. рук

Лем пару днув ся лишать до кунця сього истинно чудного року. Року, котрый ся затямить главно вірусами, катаклізмами, войнами а далшыми бідами. Айбо и у такому тїсному роцї ся найде поєден світлый момент, за котрый бы было добрї розказати далшым.

Завто у сюй статї попровбуєме убзернути ся за ся, и припомнити вшыткым нам то, за што сьме ся годни порадовати. Бо было и такоє.

Главным позітівом сього рока суть бізувно нові тварї у русинськум кываню, котрі принесли из собов крыхту фрішного свіжого луфта у наш застояный мочарь. Нові сторункы у соціалных сїтьох на вшелиякы тематікы, уд історичных подобенок до мапованя русинськой’ лексікы и ошколованя, нові авторы нашої ґазеты, нові молоді актівісты, котрі провбовуть дашто чинити – исе вшытко радує и дає надїю на лїпшый рук. Межи сим вшыткым бізувно треба выокремити зачаткы відео контента по-русинськы. Из Божов помучов у будучности каналы Мигаля Кушницького а Томаша Калинича будуть лем єдні из многых, де мож буде учути красну жыву руснацьку бисїду.

Радує и то, же ни вшыткі русинські спулкові орґанізації екзістувуть лем на папїрьох Буг знає дїля чого, бо уже другый рук орґанізації «Русинськый културолоґічный клуб» а «Общество им. Александера Духновича» выдавуть «Алманах» – збирьку днишньої русинської літературы, а роботы членув первого названого ся часто публікувуть у нашуй ґазитї.

Само собов, ож за сись рук убсяговав ай пудлі моменты, наприклад, кой доброє имня Руснакув провбовали замастити вадь исхосновати на вшелиякых украйинськых політичных проґрамох контроверзні украйинські політикы-баламуты, айбо и тоты сітуації сьме векшынов поберовали убернути си на хосен, дякувучи рузным громадным реакціям у соцсїтьох.

Айбо нипозеравучи на вшыткы сисї моменты цїлковый став нашого кываня є фурт пудлый. Ни є школ, комплікована языкова сітуація, цїлый рокаш якыхось нипонятных орґанізацій без членув и без дїй. А исе значіть, же у новуй декадї роботы дїля справдушных руснацькых актівістув буде фурт лем булше. Вшытко ги й фурт зависить лем на нас: ци приправиме ся на списаня обывателюв, котроє ся хоть и удкладує уже дораз дисять рокув, айбо скоро вадь нискоро ся удбуде, ци вдасть ся нам издрутнути из мертвого міста языкову сітуацію и даяк ся приблизити ид цїлопудкарпатськуй кодіфікації, ци вдасть ся нам добити ся слушного удношїня ид нашому народови. Исе вшытко зависить на нас.

Завто вшыткым тым, ко ся буде старати на благо нашого народа и у новому роцї желаєме успїхув у їх роботї и фурташньої дякы а любові ид вшыткому рудному.

А вам, честовані читачі, вінчуєме муцного здоровля и красно дякуєме за то, же уже булше ги рук читаєте наші публікації.

Далші статї из катеґорії Никаня читайте за удкликованьом
Реклама