rueпортал словник ґазета ґраматика

Епідемії через антисанітарію – маларія 1934–1937 рōкӯв

Епідемії через антисанітарію – маларія 1934–1937 рōкӯв

Днись майважна проблема нилише у нас, ай и у вшиткого світа, пандимія хвороты Covid-19. По разнōму ї кличут и коронавірус, и усяко инак, айбо ото суть ни мінят. Вірус, котрый ся зародив у китайськōму Уханї, типирь ся прӯйшōв пō цілōму світу и заражат чим дальше, тым бӯльше чиляди.

За ōфіціальными даными, пōявив ся вӯн через антисанітарію, яка была на базарі, де продавали усячино, що китайці хōснувт на фрыштик и ōбід. А ото дуже разна звірка, гыды, рыба и инше. Передав ся вірус чōлōвікови выд літōчōї мыши, котра была приготовлена ци то у левишови, ци то у якӯйсь инчакӯй страві. И пак дальше пӯшло зараженя выд чōлōвіка до чōлōвіка.

Про коронавірус Covid-19 ни буду розписувати, бо усяды за нього гōвōрят тай пишут, та точно усї знавут симптомы тай методы, як ся сокотити. Тай уже, перебачте, лиш споминок за нього, вызыват у ня рвотнї рефлексы. Но хочу написати за ото, що, як я сам думаву, робит кажду страшну епідимію якōйсь хвороты – антисанітарію.

Заступник міністра охороны здōрōвля КНР, мав выступ, де говорив, ош исе ниу первый рас, на сякōму базарі, пōявлят ся вірус. Додав, ош там велика антисанітарія и китайська власть, мусит усіма силами старати ся закрыти на території КНР вшиткі пōдōбнї базары. Мушу додати, ош у случаї ипен сього нового корона вірусу, є ищи доста много усяких вирсїй пōявы, як біоатака США по Китаю, вірус «утік» из тайных лабораторій Уханї и так дале. Айбо я туй буду роззирати лише ōснōвну вирсїю.

Убы пӯдтвердити свої думкы, хочу навести приклад епідимії малярії у нашōму краю, у 1934 рōці, котра тяжко яла ити на спад лиш у 1936-му. У мадярськōму журналі «M.T.I”, за 17 септембер 1937 рōку, подає ся нōвōсть адресована из Прагы. Дохтор Дрбоглав, руководитиль діагностичного ōтдїла у державнōму інститутї здōрōвля, ōпубліковав дōсліды по пуслідньōму случаї рōзвōю малярії в Подкарпаті, у журналі чиськых дōхтōрӯв. Там вӯн ōбьяснят, ош хотя малярія раньше ширила ся лиш на южнї районы Карпат, недавно из 1927 рōку, ōкрӯм гӯр, ōна ся поширила пō вшиткӯй країнї. У 1926 рōцї было зареґістровано лише 172 случаї малярії, айбо у 1934 рōцї, в Подкарпаті зачала ся епідимія и было зареґістровано 3 857 случаїв малярії. Кроме всього, исі случаї были дуже тяжкі, и пошти усі летальнї. У 1936 рōцї было ōбнаружено 27 случаїв уже мало иного типу так званōї тропічнōй малярії, до 22 у 1037 рōцї. Ниисключено, ош трōпічну малярію гōнні были привизти сюды из южных країн.

Ліквідація спышкы малярії має ся зачинати у перву очирідь у тых циганьськых районах, де люди и худоба живут у пōвнōму безпорядку и там ся розплодило дуже много комарӯв. У селах, де живут цигане, ширит ся малярія дуже сильно. Причина тōму ищи ото, ош они мурувт саманы. У процисі стрōйкы саманы, рывут ся ямы, кутрі ся ідеальным містом для личинок малярӯйных комарӯв.

Сякый случай из нашōй истōрії. Уже м писав за епідимію холеры у Сваляві и разнї епидімії, що были у Дōвжанськōму ōкрузі Мараморошського кōмітата. И причина їх пōявы была лише єдна – антисанітарія. Мусиме на сякых трагічных стурінках истōрії учити ся, убы типирь ся всокотити. Тōму додержуйме ся правил ґіґієны и карантину.

Далші статї из катеґōрії Істōрія читайте за удкликованьом
Реклама