rueпортал словник ґазета ґраматика

Языковый перепис у Керецьках 1941 рōку

Языковый перепис у Керецьках 1941 рōку

У Керецьках сього рōку была утворена обєднана громада. У єї состав, на данный момент, буде входити село Березникы. Ися нова адміністративна єдиниця дуже ми нагадала Керечанськый ōкружный нотаріат при Подкарпатськӯй Теритōрії Мадярщины, котра исновала уд 1939 рōку. Тоды, ги громада, нотаріат обєднōвав два села из центром у Керецьках, а у Березниках назначав ся староста.

У Подкарпатськӯй Теритōрії, у 1941 рōці, были проведині разні переписы, єден из них и языковый. Результаты, у селі Керецькы, гōнні сте прочитати самі.

1898 року переселив ся в Севлюш (днесь Виноградов), став архідияконом. Быв обраный «пожизненно» головов «Общества им. А.Духновича». Автор єдної из популарных у “чеськый період” граматик, хрестоматії русиньскых творув, многых научный трудув.

Kereczke (Керецькы)

Вшитко людности (станом на 1941 рӯк) – 3311 чōлōвік

Мадярська– 163
Німицька– 44
Словацька – 6
Румунська – 3
Русинська – 3 144 (!)
Ідіш – 326
Іврит – 1
Англіська – 7
Чеська – 29
француська – 6
Руська – 3

Другі языкы – 4

Сякі пōлучили ся результаты у Керецьках. Як видите, окремо написана русинська, кōтрōв бисїдовало 3 144 людий, и руська, носитилями кōтрōй’ было троє чōлōвік. Типирь бы-м хōтїв пōзвідати чилядь из Керецьок, якōв бисїдōв ōни гōвōрят типирь? Рōсійськōв, украйинськōв, ци, ги и їх діды, бабы, матери, вӯтці – русинськōв?

Далші статї из катеґōрії Керецькы читайте за удкликованьом
Реклама