rueпортал словник ґазета ґраматика

Квасна вода и епідемії колеры

Квасна вода и епідемії колеры

У час днишньōй’ пандимії видиме, як рōблят бізнес на масках и антисептиках, кладут за них часто кōсмічні ціны, через йсе, и через много иншых причин, уже ся стало пōвно скандалӯв.
Айбо, ги казав єден депутат ВРУ: «Кому коронавирус, а кому мать родная».

Но ни лише у наш час, а и давно, на фōнї епідемії старали ся робити так, убы пōлучити прибыль. У 1913. рōцї, коли у Свалявськōму ōкрузі была епідемія корелы, у ґазетах было дуже много ōбяв из рекламōв квасных вод, які и до типирь мы так любиме. А ото и «Лужанська», и «Пōляна-Квасова» и другі. У рекламі писали, ош исі воды дуже красно вплывавут на орґанізм, та кидь їх пити, будує ся ефективна защита выд корелы.

У ґазитї «Heti Szemle» за 1. октōвбра 1913. рōку є малинька статя «Защита од корелы!!!». У ньӯй иде ся про квасні воды Свалявського ōкругу. Гōдні сьте прочитати и вы:

ЗАЩИТА ОД КОЛЕРЫ!!!

«Первый и найбӯльш ефективный спōсӯб всокотити ся уд епідемії корелы - ото питя чистōй’ вōды, у котрӯй ниє вредоносных бактерій.

Як такі ся особенно рекомендувут природно чистї мінеральні воды маєткӯв ґрофӯв Шенбōрнӯв - «Polenai», «Szolyvai» тай Luhi- Erzsébet (Лужанська), бо они пӯд постоянным медицинськым наглядом и фурт продавут ся у чистōті, усе сут свіжі, що и требувут нормы днишьнōй’ ґіґыєны. Айбо особинно типирь, а час епідимії корелы, исі воды будут пӯд строгым ōфіціальным контрōльом и надзором.

Рōзміщаєме воды на базарах, що є ґарантійōв, ош будеме ся лічити и ефективно сокотити выд корелы, кōй будеме ся наслаждати вōдōв. Исі воды, особинно типирь, не гōдні прōпустити Ваш стӯл.»
Heti Szemle, 1. октōвбра 1913

Пōлучат ся сякый малинькый дарабчик из истōрії нашых любимых квасных вод, у часы епідемії.

Кōй жона хōтїла харити у хыжи – замітала березовым віником, а раз у два тыжднї каяла подошōв.

Люди зимōв кувпотили худōбу и у ручну, пилōв, різали дрыва. Жоны ткали полотно, шыли сорочкы и другоє цуря.

Далші статї из катеґōрії Істōрія читайте за удкликованьом
Реклама